ระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวประกาศ

     พิธีรดน้ำขอพรผู้ได้รับใบอนุญาตและอธิการบดีกิตติคุณเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลและสถาบันในเครือวงษ์ชวลิตกุล ประกอบไปด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาและโรงเรียนเกียรติคุณวิทยา จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้รับใบอนุญาตและอธิการบดีกิตติคุณ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 อ่านเพิ่มเติม 

      เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ครบรอบ 35 ปี และพิธีสถาปนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ในการนี้ รศ.ดร.สงวน วงษวลิตกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ร่วมแสดงความยินดีแก่ ดร.กิตติ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ณ หอประชุมวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อ่านเพิ่มเติม